آپلود عکس • آپلود فایل • ناز آپلود حق دارد هرگونه فايلي را که به گونه اي براي سرور خطر آفرين است را حذف و يا جايگزين نمايد فايلهايي که در زير ليست شده اند، حق آپلود را ندارند:

فايلهاي مربوط به مسائل جنسي
فايلهايي که حقوق مولف آنرا نقض ميکند(فاقد کپي رايت)
فايلهايي که مربوط به خصومتهاي شخصي و يا قومي ميباشد
فايلهايي که به نحوي شامل متون و يا مفهوم تبليغاتي باشد
فايلهايي غير مجازي که به هر نحو قوانين دولت جمهوري اسلامي را نقض ميکند

درصورت آپلود فايلهايي که شامل موارد بالا باشد، قولنين زير بر آن اعمال خواهد شد

فورن دسترسي کاربر به آپلود عکس • آپلود فایل • ناز آپلود و ساير سرويسهايش قطع خواهد شد
حذف تمامي فايلهايي که کاربر در آپلود عکس • آپلود فایل • ناز آپلود آپلود نموده است
پيگرد قانوني(در صورت امکان).

تمام موارد بالا به صلاحديد آپلود عکس • آپلود فایل • ناز آپلود بدون هيچ گونه اخطار قبلي براي هميشه اعمال خواهد شد


به این مطلب گوگل +1 بدهید
Line